Растителност

Растителността е основното композиционно средство при формирането на пространството. Тя е основната връзка между естествената и урбанизирана среда.

Проектираното от нас екстрериорно и интериорно озеленяване е изпълнено с разнообразна растителност от наши и чужди производители. В градинския ни център може да видите и изберете от богато разнообразие растителен материал в различни размери и форми. А това, което в момента липсва ще бъде доставено в най- кратки срокове.