Проектиране

Проектирането е първата стъпка към създаването на красивата градина. Основната ни цел при изготвянето на един ландшафтен проект, независимо от неговият размер, е постигане на баланс между желанията на инвеститора, нашите виждания, даденостите на терена и нормативната уредба .

Проектирането започва след оглед на място на обекта, определяне на задание за желаната визия, акценти и елементи на простаранството, след което изготвяме два идейни варинта на нашето предложение. Следва среща и обсъждане с Вас за определяне крайната облик, използвани материали- растителност, настилки, поливна система, паркови елементи- осветление, паркова мебел и други елементи на дизайна. След одобрение на предложенията се пристъпва към изработване на окончателния проект, изготвяне на проектна документация, количествени сметки и предложение- оферта за изпълнение на обекта. Разработваме и проект за автоматизирана поливна система, която е от изключителна важност при създаването на зелените пространства. Разговорите и срещите са в удобно за Вас време в градинския ни център, където може да видите и изберете от богато разнообразие растителен материал в различни размери и форми.