"ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН-ИНВЕСТ"ООД . ..................................................... . EN BG

Услуги


Проектираното от нас екстериорно и интериорно озеленяване е изпълнено с разнообразна растителност от наши и чужди производители като част от нея е собствено производство. Фирмата разполага с бази на територията на северна и южна България.
Поддръжката на зелените площи е ключът към красивата градина. И най-перфектно изпълнения проект губи своя замисъл без полагане на достатъчно грижи. С промяната на климатичните условия през последните години поддържането на тревния килим и дървесно-храстовата растителност в зелените площи стана не лека задача. Изграждането на една зелена система независимо дали тя е дворна градина, покривна градина, зелена площ на бензиностанция, газстанция или др. Е първата стъпка към подобряване на екстериора. По- трудната задача е нейната текуща поддръжка.