"ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН-ИНВЕСТ"ООД . ..................................................... . EN BG

За нас

Ние имаме над 20 години опит в областта на ландшафтния дизайн, озеленяването и благоустрояването
Фирмената ни философия е гъвкавост, разнообразие, конкурентни цени и гаранции. Тя се реализира с двама ландшафтни архитекти, трима технически ръководители и между 10—15 работници в зависимост от годишните сезони.
През тези години имаме изградени над 250 нови обекта включващи външно и вътрешно озеленяване на: банки, офиси, хотели, бензиностанции и газстанции, дворни и покривни градини. По-голяма част се намират в нашия регион, но имаме обекти на морето, планинските курорти и други населени места в страната. В почти всички от реализираните обекти се извършват поддръжки от наши специалисти под една или друга форма, като в рамките на последните 7 години всички нови обекти са с автоматизирани поливни системи.